REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.ultras-piro.com

 

  • 1 INFORMACJE OGÓLNE

Regulamin określa zasady sprzedaży przez sklep www.ultras-piro.com,

Sprzedający prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą: JEST IMPREZKA Joanna Pszeniczny, ul. Dąbrowskiego 1/10, 39-300 Mielec, NIP: 817-207-52-64, REGON:

Transakcje kupna-sprzedaży odbywają się w formie umowy zawieranej na odległość za pomocą serwisu internetowego, pomiędzy zamawiającym – zwanym dalej Klientem,

a sklepem internetowym www.ultras-piro.com, zwanym dalej Sprzedającym,

Serwis internetowy Sprzedającego funkcjonuje pod adresem www.ultras-piro.com,

Ze sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat,

Osoby rejestrujące się w sklepie internetowym oraz dokonujące tam zakupów podają swoje dane osobowe i wyrażają zgodę na przetwarzanie ich przez www.ultras-piro.coml na zasadach wskazanych w polityce prywatności,

Sprzedający zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadku powzięcia wątpliwości co do jego rzetelności,

Wszystkie nasze produkty posiadają klasę bezpieczeństwa F1, F2, F3 (nie wymagają pozwolenia). Nasze produkty są dopuszczone do obrotu w całej unii europejskiej oraz innych krajach, gdzie są akceptowane wymogi unijne,

Nie prowadzimy sprzedaży w miejscu gdzie jest zarejestrowana działalność gospodarcza.

 

  • 2 ZAMÓWIENIA

Zamówienia przyjmowane są przez cały czas pracy serwisu internetowego poprzez formularz zamówień umieszczony na stronie na stronie sklepu www.ultras-piro.com,

Zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz w święta będą realizowane następnego dnia roboczego,

Do realizacji zamówienia koniecznie jest:

wskazanie zamawianych produktów i ich ilości;

podanie danych potrzebnych do dostawy – wg pól formularza zamówienia;

wskazanie preferowanej formy płatności i dostawy;

wysłanie formularza ze strony sklepu.

W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych i braku możliwości kontaktu z Kupującym, Sprzedający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia.

W przypadku niedostępności danego produktu lub problemów z realizacją zamówienia

z innego powodu, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym w sprawie ustalenia sposobu i czasu realizacji zamówienia i możliwych rozwiązaniach

Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu, lub wycofać je do momentu jego wysłania. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe poprzez:

dodanie dodatkowych warunków i uwag w polu „Uwagi” na formularzu zamówienia

kontakt e-mail pod adresem: pyroacab#gmail.com

kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 794249439

 

  • 3 CENY TOWARÓW I PŁATNOŚĆ

Wszystkie ceny towarów podawane są w walucie właściwej dla danego kraju. Cena przy każdym towarze obowiązuje w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

Sprzedający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i wystawia Faktury VAT.

Informacje handlowe zamieszczone na stronie nie stanowią oferty handlowej

w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert.

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

płatność przy odbiorze- należność pobiera pracownik firmy dostarczającej przesyłkę;

płatność przy odbiorze osobistym;

płatność przelewem bankowym w formie przedpłaty bezpośrednio na numer rachunku Sprzedającego:

mBank: 81 1140 2004 0000 3302 8375 6738

płatność kartą płatniczą:

* Visa

* Visa Electron

* MasterCard

* MasterCard Electronic

* Maestro

płatności online – podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest: serwis Przelewy24, PayU, Klarna (Sofort), GooglePay, Blik

Przy płatnościach kartą oraz płatnością online zamówienie zostanie zrealizowane niezwłocznie po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji,

Przy płatnościach przelewem bankowym realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie lub po przesłaniu potwierdzenia wpłaty na e-mail: pyroacab@gmail.com.

Do każdego zamówienia doliczany jest koszt dostawy zgodnie z cennikiem wskazanym na stronie www.ultras-piro.com

 

  • 4 TERMIN DOSTAWY I KOSZTY

Termin realizacji zamówienia wynosi standardowo 1-2 dni, nie dłużej jednak niż dni 30, na który składa się czas od chwili złożenia zamówienia do chwili jego skompletowania.

Przewidywany czas dostawy przesyłki kurierskiej to 1-2 dni roboczych od momentu wysłania.

Czas dostawy przesyłki za granicę jest uzależniony od kraju, do którego następuje dostawa towaru.

Koszt całkowity przesyłki jest uzależniony od wagi całego zamówienia oraz wybranej formy płatności i dostawy.

 

  • 5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny

Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi złożyć jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w jeden ze wskazanych sposobów:

pocztą na adres: JEST IMPREZKA Joanna Pszeniczny, ul. Dąbrowskiego 1/10, 39-300 Mielec

poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: pyroacab@gmail.com

Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy prze upływem terminu do odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Klientowi zwraca się wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia rzeczy innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego) niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy,

Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego,

Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwrotu towaru należy dokonać na adres JEST IMPREZKA Joanna Pszeniczny, ul. Dąbrowskiego 1/10, 39-300 Mielec niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przez upływem 14 dni.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania                                          

z niej w inny sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech

i funkcjonowania rzeczy.

 

  • 6 PRZEPISY KOŃCOWE

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone niewłaściwym użytkowaniem materiałów pirotechnicznych,

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyroby pirotechniczne mogą nabywać osoby pełnoletnie,

Złożenie zamówienia równoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu.